Anslagstavlan!

Välkommen till Electrotekniks hemsida.

 

 

Läs mer under nyheter!

Tjänster

Eldriftsansvar

Den som är innehavare av en elanläggning är enligt lag skyldig att utöva tillsyn på anläggningen, du har s.k. eldriftsansvar. Med tillsyn menas att systematiskt övervaka och kontrollera att elanläggningen och den anslutna utrustningen är i gott skick och åtgärda eventuella fel och brister. Kontakta oss för mer information.

EIO-Q Ledningssystem

EIO-Q ledningssystem är en helhetslösning som innehåller kvalitetssäkring, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.

Systemet är uppbyggt med utgångspunkt på kraven i ISO 9001

och ISO 14001 samt kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete i AFS 2001:1.

Detta system är vår ledstjärna genom alla projekt.

Läs mer.

 

 

 

Företagspresentation

img

Electroteknik är ett företag med personal som har en gedigen kunskap och lång erfarenhet av alla slags uppdrag, såväl låg som högspänning, tele, data, säkerhet och inom automation.

Vi har erfarenhet av uppdrag inom bostäder, affärshus, kontor, skolor, industrin m.m.

Våra tjänster innefattar kompletta totallösningar inom samtliga verksamhetsgrenar, vilket gör Electroteknik till en samarbetspartner som har ett unikt helhetsperspektiv på de olika projekt där vi får förtroende att medverka i.

 

Vår affärside är att erbjuda och leverera konsulttjänster inom elektroteknik för alla typer av byggande med eltekniskt fullgoda totallösningar anpassade till funktion och verksamhet  med beaktande på kvalitet, pris och miljöpåverkan.

 

Våra värderingar

Våra fem värderingar är:

- Kundorientering

- Långsiktighet

- Kompetens

- Tillväxt

- Pålitlighet

Kundorientering är för oss när vi organiserar vår verksamhet, vårt sätt att tänka och handla utifrån våra kunders krav och önskemål.

Vår långsiktiga utveckling präglas av kreativitet, framsynthet och

uthållighet. Ständiga förbättringar samt samverkan med

verksamhetens intressenter skall vara högt prioriterat.

Rätt kompetens är avgörande för att klara av kunduppdragen och tillföra kundnytta.

Vi skall vara ett tillväxtföretag för att personal och kunder skall känna sig trygga genom vår kompetensutveckling och framåtanda.

Pålitlighet är grunden för långa och starka kundrelationer. Det är också grunden för relationerna mellan medarbetarna. Genom att leva upp till våra löften och hålla en hög kvalitet i allt vårt arbete förtjänar vi trovärdighet.