Anslagstavlan!

Välkommen till Electrotekniks hemsida.

 

 

Läs mer under nyheter!

Tjänster

Eldriftsansvar

Den som är innehavare av en elanläggning är enligt lag skyldig att utöva tillsyn på anläggningen, du har s.k. eldriftsansvar. Med tillsyn menas att systematiskt övervaka och kontrollera att elanläggningen och den anslutna utrustningen är i gott skick och åtgärda eventuella fel och brister. Kontakta oss för mer information.

EIO-Q Ledningssystem

EIO-Q ledningssystem är en helhetslösning som innehåller kvalitetssäkring, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.

Systemet är uppbyggt med utgångspunkt på kraven i ISO 9001

och ISO 14001 samt kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete i AFS 2001:1.

Detta system är vår ledstjärna genom alla projekt.

Läs mer.

 

 

 

Referenser

img

-- Lokalförvaltningen i Göteborg (LF)

-- ISN AB, Ingenjörsfirman Sigge Norrman AB

-- Göteborgs Spårvägar AB, Banteknik

-- Lerums Kommun

-- Fastighets AB Balder

                                              -- Hemsö Fastighets AB

                                              -- m.fl.

 

"En nöjd kund är vår bästa reklam och en nöjd kund kommer alltid tillbaka."