Anslagstavlan!

Välkommen till Electrotekniks hemsida.

 

 

Läs mer under nyheter!

Tjänster

Eldriftsansvar

Den som är innehavare av en elanläggning är enligt lag skyldig att utöva tillsyn på anläggningen, du har s.k. eldriftsansvar. Med tillsyn menas att systematiskt övervaka och kontrollera att elanläggningen och den anslutna utrustningen är i gott skick och åtgärda eventuella fel och brister. Kontakta oss för mer information.

EIO-Q Ledningssystem

EIO-Q ledningssystem är en helhetslösning som innehåller kvalitetssäkring, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.

Systemet är uppbyggt med utgångspunkt på kraven i ISO 9001

och ISO 14001 samt kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete i AFS 2001:1.

Detta system är vår ledstjärna genom alla projekt.

Läs mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

img

 

Electroteknik projekterar Riddarstens nya förskola.

2011-11-15

 

 

Electroteknik har fått i uppdrag av Lerums Kommun att projektera Riddarstens nya förskola.

 

 

 

 

Electroteknik projekterar ombyggnad av Boda Vårdcentral.

2011-11-07

 

Electroteknik har fått i uppdrag av Hemsö att projektera Vårdcentralen i Boda i Borås.

 

 

 

 

Electroteknik projekterar ny förskola i Gråbo.

2011-02-02

 

 

Electroteknik har fått i uppdrag av Lerums Kommun att projektera Gråbo Nya Förskola.

Förskolan kommer att bestå av fyra stycken avdelningar och blir cirka 850 m2 stor.

Förskolan kommer att bli granne med den Nya Skolan i Gråbo.

 

 

 

 

Electroteknik projekterar ny förskola i Dalsjöfors.

2010-06-28

 

Electroteknik har fått i uppdrag av Kungsleden att utföra el- och teleprojektering vid ombyggnad av äldreboende till ny förskola för Borås Kommun.

 

 

 

 

Electroteknik projekterar till- och ombyggnad av First Hotell Grand i Alingsås.

2010-06-14

 

Electroteknik har fått i uppdrag av Fastighets AB Balder att utföra el- och teleprojektering vid till- och ombyggnad av First Hotell Grand i Alingsås.

 

 

 

 

Lerums Kommun tecknar ramavtal med Electroteknik.

2009-11-12

 

Lerums Kommun har tecknat ramavtal med Electroteknik avseende konsultuppdrag, el.

Detta avtal löper mellan 2009-11-01 till 2011-10-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.

 

Första uppdraget för Electroteknik blir projektering av "Nya Skolan" i Gråbo.

Skolans inriktning kommer att vara natur, teknik och bild & form.

Skolan planeras för 500-550 elever i skolår F9 och blir ca: 5 000 kvadratmeter stor.