Anslagstavlan!

Välkommen till Electrotekniks hemsida.

 

 

Läs mer under nyheter!

Tjänster

Eldriftsansvar

Den som är innehavare av en elanläggning är enligt lag skyldig att utöva tillsyn på anläggningen, du har s.k. eldriftsansvar. Med tillsyn menas att systematiskt övervaka och kontrollera att elanläggningen och den anslutna utrustningen är i gott skick och åtgärda eventuella fel och brister. Kontakta oss för mer information.

EIO-Q Ledningssystem

EIO-Q ledningssystem är en helhetslösning som innehåller kvalitetssäkring, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.

Systemet är uppbyggt med utgångspunkt på kraven i ISO 9001

och ISO 14001 samt kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete i AFS 2001:1.

Detta system är vår ledstjärna genom alla projekt.

Läs mer.

Länkar

img

www.brandskyddsforeningen.se

www.byggtjanst.se

www.elsakerhetsverket.se

www.energimyndigheten.se

www.sis.se

 

Här kommer vi att fylla på med intressanta länkar successivt.